De Taskforce Korte Keten (TKK) is een onafhankelijke stichting met als doel de ontwikkeling van regionale voedselsystemen te versnellen door het ondersteunen en versterken van samenwerkingen in de ontwikkeling van korte voedselketens. De TKK is een initiatief van ondernemers in de korte keten en wordt inmiddels gedragen door alle koplopers en meer dan 150 korte keten-initiatieven in Nederland.. De TKK is door het ministerie van LNV aangewezen als richtinggevende organisatie in de ontwikkeling van korte voedselketens. 

De aandacht en publiciteit voor de korte keten is het afgelopen jaar, mede door de corona-crisis, sterk gegroeid. Het momentum is enorm en de TKK de ambitie uitgesproken om binnen vijf jaar een marktaandeel van 25% voor de korte keten te realiseren. Om deze ambitie te realiseren is de TKK per direct op zoek naar een penningmeester.

Functie

De Penningmeester vormt samen met de voorzitter (Drees Peter van den Bosch) het Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de TKK. De dagelijkse leiding, activiteiten en programma’s zijn in handen van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit Joris Lohman (voorzitter Dagelijks Bestuur), Mark Frederiks, Jan Willem van der Schans en Bart Kraaijvanger. 

Profiel

De TKK is op zoek naar een penningmeester met ervaring op financieel gebied en/of vergelijkbare functies of besturen. Voor deze functie is het een pre als de penningmeester intrinsiek gemotiveerd is om de ontwikkeling van de korte keten te stimuleren.

Taken

Het beheren van de financiële administratie, het uitvoeren van transacties het dagelijks management is belegd bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt hierbij ondersteund door accountantsbureau RS Finance. 

De Penningmeester is verantwoordelijk voor:

  • Het controleren van het Dagelijks Bestuur
  • Het controleren van transacties
  • Het controleren van de financiële administratie
  • Het opstellen van de begroting
  • Het opstellen en uitbrengen van financiële (jaar)verslagen en rapportages
  • Het ondersteunen in fondsen- en subsidiewerving

Gevraagde tijdsinzet

Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Gemiddeld wordt een inzet van 8 uur per maand verwacht voor uitvoering van de taken als penningmeester

Bezoldiging

De TKK kent geen vergoeding voor bestuurstaken.

Belangstelling?

Stuur je motivatie en CV voor 21 april a.s. naar info@taskforcekorteketen.nl.

Governance Taskforce Korte Keten

Het bestuur wordt gevormd door Drees Peter van den Bosch (voorzitter), Jan Willem van der Schans (secretaris), Joris Lohman, Mark Frederiks en Bart Kraaijvanger. 

De Raad van Advies wordt gevormd door ZKH Prins Carlos Bourbon de Parme (voorzitter), Barbara Baarsma (CEO Rabo Carbon Bank), Willem Lageweg (Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel) en Thijs Cuijpers (Directeur Beleid LTO Nederland).