Dit is waarom we het doen

In iedere regio in Nederland zijn de afgelopen tien jaar korte keteninitiatieven ontstaan. Veelal starten de initiatieven met het leggen van één specifieke lijn, van producenten naar een groep afnemers (consumenten, retail, horeca, catering, zorg). Het lijkt vervolgens logisch om de afzet te verbreden naar andere segmenten, omdat dit schaalvoordelen kan bieden. Het blijkt echter uit meerdere cases dat dit lastig is. Het is opvallend te constateren dat het ene initiatief in een bepaalde regio succesvol is in bijvoorbeeld de zorgmarkt, terwijl de zorgmarkt in een andere regio helemaal niet bediend wordt. Er is wel vraag en er zijn ook korte keteninitiatieven die hier aan kunnen voldoen.

Dit is hoe we het doen

De Taskforce biedt Horeca, Zorg en Retail-workshops aan. Initiatieven die een nieuw segment willen gaan bedienen worden daarmee bekend met de specifieke kenmerken (the do’s and don’ts). Dit gaat over contractvormen (bv. aanbestedingen), productspecificaties (bv. gesneden, voorverpakt, etc), leverspecificaties (bv. aantal keer leveren per week, bestelproces), ICT-voorwaarden (bv. bestellen via EDI) en wetgeving (zoals HACCP).

Dit is hoe we ondernemers helpen

Als uit de workshops specifieke, concrete cases naar boven komen van initiatieven die willen verbreden, dan kunnen we samen met een aantal initiatieven een uitvoeringsplan opstellen. Hierin zullen we sturen op kennis en capaciteit die in andere regio’s rondom dit segment al voorhanden zijn. Hiervoor zijn de doelen van de deelnemers nodig (intrinsiek, winst-gedreven, sociaal gedreven, impact-gedreven, enz.). Ook vragen we de deelnemers 100% transparantie en de bereidheid om te delen.