Stichting

De Taskforce Korte Keten (TKK) is een onafhankelijke stichting met als doel de ontwikkeling van regionale voedselsystemen te versnellen door het ondersteunen en versterken van samenwerkingen in de ontwikkeling van korte voedselketens. De TKK is een initiatief van ondernemers in de korte keten en wordt inmiddels gedragen door alle koplopers en meer dan 150 korte keten-initiatieven in Nederland.. De TKK is door het ministerie van LNV aangewezen als richtinggevende organisatie in de ontwikkeling van korte voedselketens.

De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door: