Stichting

De Taskforce Korte Keten is een stichting met een programmaraad, een bestuur en Raad van Advies. De TKK wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DuurzaamDoor, Transitiecoalitie Voedsel, LTO Noord, lltb en ZLTO.

De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door: