Dit is waarom we het doen

De grote ketenpartijen hebben het al jaren door: data is de sleutel tot succes. Denk hierbij aan data op product-, producent-, logistiek, zakelijk- en consumentniveau. Korte keteninitiatieven hebben de unieke mogelijkheid om specifieke productkenmerken (denk aan bodemvruchtbaarheid, sporenelementen, biodiversiteit, diervriendelijkheid) te delen door de keten heen. Wie is eigenlijk eigenaar van die data? Wat kunnen we leren van onze collectieve dataset? Hoe kunnen ondernemers in de korte keten kansen pakken en impact creëren met deze data? Kunnen we nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden ontwikkelen op basis van data? Er liggen enorme kansen op het gebied van data-deling en netwerkactivatie, maar deze kunnen niet benut worden zonder commitment van ondernemers om data uit te wisselen.

Dit is hoe we het doen

Samen met 15 partijen en ondernemers uit het veld gaan we aan de slag in praktijkgerichte sessies. U deelt uwervaring met data binnen uw eigen onderneming, de benodigde kosten en arbeid, de struikelblokken en successen. Korte keten ondernemers weten veel van hun afnemers maar zijn niet altijd in staat om de beschikbare data in te zetten om de markt beter te bedienen en dus hun positie in de keten te versterken. Veelal liggen hier praktische ICT en financiële redenen aan ten grondslag. De Taskforce stimuleert en faciliteert samenwerking, zodat ondernemers van elkaar leren en gezamenlijk kunnen optrekken in het gebruik van de tools.

Dit is hoe we ondernemers helpen

Binnen deze samenwerking krijg u als ondernemer inzicht in de data-benadering, de middelen en kosten van andere korte ketenpartijen. Het gezamenlijke leerproces moet ertoe leiden dat we direct verbeteringen in efficiency doorvoeren, gezamenlijk de inkoop afstemmen en netwerksamenwerking starten of versterken over deze programmalijn.