Het bestuur van de stichting Taskforce Korte Keten (TKK) heeft Erik Koldenhof aangesteld als programmamanager. De Stichting zet daarmee een belangrijke stap in het faciliteren van de samenwerking tussen boeren en burgers die zich willen inzetten voor een duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem. Drs. Erik Koldenhof (1964) was eerder programmamanager voedselstrategie en interim-manager duurzaamheid en ruimtelijke strategie bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij actief als zelfstandig adviseur duurzaamheid en interim-directeur van het Afval Energie Bedrijf, Westpoort Warmte en de Dierenambulance Amsterdam.

Met het aanstellen van een professionele programmamanager, op 5 april jongstleden, is TKK in staat gesteld om leiding te geven aan de nationale samenwerking van boeren, belangenorganisaties, consumenten, het Rijk, de provincies en gemeenten om het adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten uit te voeren.

Volgens Drees-Peter van den Bosch, voorzitter van het stichtingsbestuur, kan TKK nu zijn ambities gaan waarmaken: “We willen versnellen in het opzetten van regionale voedselsystemen en gericht bijdragen aan de transitie naar gezond, duurzaam geproduceerd en betaalbaar voedsel voor iedereen, en een eerlijke prijs voor de boer. Korte ketens en nauwe, herkenbare relaties tussen producent en consument dragen in hoge mate bij aan bewustwording van de rol van voedsel in een gezonde leefstijl alsook aan een toekomstbestendig verdienmodel voor de landbouw in Nederland.”