De Taskforce Korte Keten heeft de eerste mijlpaal bereikt. Onder het motto ‘voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen’ gaat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de sector aan de slag met het realisatieplan ‘Op weg met nieuw perspectief’. Het is voor het eerst dat het ‘ondersteunen van korte ketens’ expliciet als beleidsdoel wordt benoemd in een Nederlandse landbouwvisie. Daarbij spreekt minister Carola Schouten in haar visie expliciet steun uit aan de Taskforce Korte Keten: ‘Ik ondersteun de opbouw van de Taskforce Korte Keten (een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel) en haar activiteiten. De Taskforce is gestart met een regiotoer om de obstakels in beeld te brengen die korte ketens op het gebied van logistiek, data en verkoopkanalen hinderen.’

Vanzelfsprekend zijn we hier erg blij mee en werken we verder aan de ontwikkeling van de korte keten. Een belangrijk onderdeel van het realisatieplan in de transitie naar kringlooplandbouw is samenwerking op regionaal niveau en tussen ketenpartijen in de agri- en food-sector. LNV ondersteunt nieuwe samenwerkingsverbanden tussen korte keteninitiatieven. Naast waardering voor voedsel en agrarisch ondernemers streeft LNV ook naar een goed verdienvermogen voor ondernemers. Beide aspecten worden opgepakt door de Taskforce Korte Keten.

Tijdens de Regiotour heeft het programmateam van de Taskforce Korte Keten ondernemers geïnspireerd en opgeroepen om deel te nemen aan de zogeheten programmalijnen. De Taskforce ondersteunt daarbij individuele ondernemers die het initiatief nemen om te opereren in korte ketens. Kennisuitwisseling over het speelveld en het opzetten van concrete samenwerkingen tussen ondernemers staan centraal in de aanpak van de Taskforce, om zo gezamenlijk schaalvoordelen te kunnen behalen. Korte ketenondernemers bouwen hiermee aan een krachtige positie in de voedselketen en dragen effectief bij aan de transitie naar kringlooplandbouw. In lijn met de visie van het ministerie van LNV!