Het bestuur van de stichting Taskforce Korte Keten (TKK) heeft Huibert de Leede aangesteld als programmamanager. De Stichting kan daarmee zijn ambitie doorzetten om de samenwerking tussen boeren en burgers die zich willen inzetten voor een duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem te faciliteren. Huibert de Leede is naast de rol van programmamanager ook projectleider van de Citydeal Gezond en Duurzaam voedsel. Tevens is hij eigenaar van Wild-Catch.

Met het aanstellen van een programmamanager, kan de TKK haar rol binnen het speelveld van de korte keten handen en voeten blijven geven. Hiertoe is Huibert de Leede gestart met een rondgang langs de ondernemers  om van hen te horen waar de korte keten ondernemers nu de meeste behoefte aan hebben.
Volgens Drees Peter van den Bosch, voorzitter van het stichtingsbestuur, is de ambitie van de TKK relevanter dan ooit: “We willen versnellen in het opzetten van regionale voedselsystemen en gericht bijdragen aan de transitie naar gezond, duurzaam geproduceerd en betaalbaar voedsel voor iedereen, en een eerlijke prijs voor de boer. Korte ketens en nauwe, herkenbare relaties tussen producent en consument dragen in hoge mate bij aan bewustwording van de rol van voedsel in een gezonde leefstijl alsook aan een toekomstbestendig verdienmodel voor de landbouw in Nederland.”