We kijken als Taskforce Korte Keten terug op een enerverende tour door ons land. In vijf regiobijeenkomsten verspreid door Nederland zijn in mei en juni alle belangstellende korte keten ondernemers geïnformeerd en gehoord. Van een bomvolle bijeenkomst in Gelderland-Overijssel tot een intieme, kwalitatieve bijeenkomst in Friesland-Groningen-Drenthe, aan diversiteit en enthousiasme geen gebrek. Een afspiegeling van de korte keten.

De regiobijeenkomsten bevestigden dat bundeling van krachten in het korte keten landschap gewenst is, waarbij deelnemers aangaven dat we de juiste thema’s aan de orde stellen in de programmalijnen. Deze programmalijnen gaan in het tweede deel van dit jaar (v.a. september) van start, waarbij we met de ondernemers die zich hebben aangemeld ingaan op de thema’s logistiek, data en een multi-channelbenadering. De betreffende ondernemers worden gedurende deze zomermaanden geïnformeerd over de exacte data en inhoud van het programma.

Deelname is zeker niet vrijblijvend, er wordt inspanning en kennisdeling gevraagd. Deelnemers van de regiobijeenkomsten lieten blijken dat dit nog best spannend is, het vertrouwen hebben om met elkaar gegevens te delen. Toch is dat essentieel om gezamenlijk ons doel te kunnen bereiken: krachten bundelen om zo schaalvoordelen te kunnen behalen en een stap voorwaarts te zetten in de korte keten. We kijken er naar uit!